AA ftyk f'k{kk ,oa izf'k{k.k laLFkku Mk;V fdyk?kkV] njHkaxkAA
Mh0,y0,M0 l= 2020&22 ds ukekadu gsrq foKku fo"k; ds vkosndksa dk fnukad 23-02-2021 ls 25-02-2021 dks gq, dkmfUlfyax ds mijkar es/kk ds vuqlkj p;fur vkosndksa dk ukekadu 26-02-2021 dks 10 cts iwokZg~u ls 04 cts vijkg~u rd
BC fjfDr&02
SL.NO Name Gender Email DOB FNAME EWS Categ Occup DIVYANG PERC Urdu Add Matric Myear Board Marks FM OM Perc Correct% Intermediate Stream Year Board Marks FM OM Perc Correct% Ave% Graduation SIGNATURE
1 KRISHNA KUMAR Male krishnakrishdbg312@gmail.com ######## PRAMOD SAH No BC Student No     VILL-PANDAUL, PO-PANDAUL, PS-PANDAUL Matric 2017 CBSE CGP 10 9 90 85.5 Intermediate Science 2019 BSEB PATNA Marks 500 370 74 74 79.75 Graduation  
2 SUJEET KUMAR Male sujeetrox098@gmail.com ######## MITHILESH YADAV No BC Student No   No VILL-RAHI PO-METUNIYA WARD NO 04 PS-BAHERI Matric 2013 C B S E CGP 10 8.8 80 83.6 Intermediate Science 2015 C B S E Marks 500 375 75 75 79.3 Graduation  
EBC es/kk vad& 78-1
SL.NO Name Gender Email DOB FNAME EWS Categ Occup DIVYANG PERC Urdu Add Matric Myear Board Marks FM OM Perc Correct% Intermediate Stream Year Board Marks FM OM Perc Correct% Ave% Graduation SIGNATURE
1 MD SADAQUAT HUSSAIN ANSARI Male 4usadaquat@gmail.com ######## MD IMAMUDDIN ANSARI No EBC Student No   Yes MOH BENTA POST DMC CAMPUS PS LAHERIA SARAI Matric 2017 CBSE DELHI CGP 10 9.4 90 89.3 Intermediate Science 2019 BSEB PATNA Marks 500 340 68 68 78.65    
2 BINOD SAHANI Male bk590588@gmail.com ######## PHUCHAN SAHANI NO EBC Student Yes 45 No VILL-SAHORBA GHAT PO-BARGAON PS-KUSHESHWAR ASTHAN Matric 2013 BSEB PATNA Marks 500 325 65 65 Intermediate Science 2015 BSEB PATNA Marks 500 326 65.2 65.2 65.1 Graduation  
SCF es/kk vad& 66-9  
SL.NO Name Gender Email DOB FNAME EWS Categ Occup DIVYANG PERC Urdu Add Matric Myear Board Marks FM OM Perc Correct% Intermediate Stream Year Board Marks FM OM Perc Correct% Ave% Graduation SIGNATURE
1 GURIYA KUMARI Female aratid081@gmail.com ######## SHIVNARAYAN MAHTO No SC Student No   No MOH ALINAGAR WARD NO 01 PO LALBAGH PS L N M U CAMPUS DIST DARBHANGA BIHAR Matric 2013 B S E B PATNA Marks 500 318 63.6 63.6 Intermediate Science 2015 B S E B PATNA Marks 500 368 73.6 73.6 68.6 Graduation  
2 KHUSHBOO KUMARI Female kkfgp1992@gmail.com ######## MAHESH PRASAD No SC Student No   No VILL + POST - NURPUR Matric 2013 BSEB PATNA Marks 500 327 65.4 65.4 Intermediate Science 2015 BSEB PATNA Marks 500 348 69.6 69.6 67.5 Graduation  
3 SARITA KUMARI Female saritakumari66686@gmail.com ######## KAILU SADA No SC Student No   No VILL- KIRAT,PO- BAGHRAS Matric 2017 B S E B PATNA Marks 500 369 73.8 73.8 Intermediate Science 2019 B S E B PATNA Marks 500 300 60 60 66.9